Oosterse Bos is een buurtschap in de gemeente Emmen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Oosterse Bos valt formeel onder de plaats Schoonebeek. Samen met Oostersebos rond 1920het Middendorp, Kerkeinde en het Westerse Bos vormt deze buurtschap het oorspronkelijke Schoonebeek.

Monumenten

In Oosterse Bos staan enkele oude Saksische boerderijen die onder Rijksmonumentenzorg vallen. De boerderijen zijn rond het jaar 1800 gebouwd. Oosterse Bos 13 en 15 is één boerderij voor twee gezinnen. Deze boerderij is al generaties lang in het bezit van dezelfde familie. Een groot deel van Oosterse Bos is een beschermd dorpsgezicht.

Gezicht Oosterse Bos is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Oosterse Bos bij Schoonebeek in de Nederlandse provincie Drenthe. Het gebied werd op 5 mei 1969 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 31,5 hectare.

Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.